Ra mắt Trang Bị Hỏa Phụng Tướng - Sức Mạnh Mới Trỗi Dậy

Trang bị Hỏa Phụng sau khoảng thời gian thử nghiệm nay đã hoàn tất và sẽ chính thức ra mắt quần hùng thiên hạ. Giờ đây, cơ hội chinh phục đỉnh cao võ học mới đang đến rất gần với nhân sĩ, hãy cùng Bổn Trang cập nhật các công thức nâng cấp trang bị Hỏa Phụng như sau:

Thời gian & nội dung tính năng

 • Thời gian: 17h 24/05/2020.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Hỏa Phụng.

Vật phẩm và NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung
Võ Lâm II
NPC Hỏa Phụng Tử
  • Tương Dương(174/181)
  • Nơi bán các nguyên liệu nâng cấp trang bị Hỏa Phụng
  • Mở tất cả các Shop liên quan nâng cấp trang bị.
  • Võ Lâm II
Võ Lâm II
Hỏa Phụng Linh
  • Nhận được khi tham gia tính năng Bang Hội Vinh Danh.
  • Là nguyên liệu để nâng cấp trang bị Hỏa Phụng.
  • Nhấp chuột phải vào sẽ xuất hiện giao diện nâng cấp.
Võ Lâm II
Hỏa Phụng Tinh Hoa
  • Nhận được khi nâng cấp trang bị Hỏa Phụng thất bại .
  • Là nguyên liệu hợp thành vũ khí Hỏa Phụng.
  • Nhấp chuột phải vào sẽ xuất hiện giao diện nâng cấp.

Cách thức nâng cấp

Nhân sĩ khi nhấp phải vào Hỏa Phụng Linh hoặc Hỏa Phụng Tinh Hoa sẽ xuất hiện giao diện để tiến hành nâng cấp trang bị, vũ khí Hỏa Phụng.

Võ Lâm II

Nâng cấp trang bị Hỏa Phụng Tướng Quân

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 02 Thiên Cang Lệnh.
 • 04 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 40 Thái Nhất Lệnh.
 • 01 Hỏa Phụng Linh.
 • 01 trang bị Lôi Hổ Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấp Thành công Thất bại
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Khôi +7
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Khôi +0
 • Mất 02 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 04 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 40 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 01 Hỏa Phụng Linh.
 • Nhận lại trang bị Lôi Hổ Tướng Quân tương ứng.
 • Nhận được 01 Hỏa Phụng Tinh Hoa.
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Giáp +7
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Giáp +0
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Trang +7
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Trang +0
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Bài
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Bài
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Kỳ
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Kỳ
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Phù
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Phù

Lưu ý

 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Hỏa Phụng nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
Nâng cấp trang bị Hỏa Phụng Nguyên Soái

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 03 Thiên Cang Lệnh.
 • 06 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 60 Thái Nhất Lệnh.
 • 02 Hỏa Phụng Linh.
 • 01 trang bị Lôi Hổ Nguyên Soái +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấp Thành công Thất bại
Lôi Hổ Nguyên Soái
Chiến Khôi +7
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Chiến Khôi +0
 • Mất 03 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 06 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 60 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 02 Hỏa Phụng Linh.
 • Nhận lại trang bị Lôi Hổ Nguyên Soái tương ứng.
 • Nhận được 01 Hỏa Phụng Tinh Hoa.
Lôi Hổ Nguyên Soái
Chiến Giáp +7
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Chiến Giáp +0
Lôi Hổ Nguyên Soái
Chiến Trang +7
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Chiến Trang +0
Lôi Hổ Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Lôi Hổ Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Lôi Hổ Nguyên Soái
Hổ Phù
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Hổ Phù
Lôi Hổ Nguyên Soái
Hiệu Phù
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Hiệu Phù

Lưu ý

 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Hỏa Phụng nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
Hợp thành vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân, Nguyên Soái sơ cấp
Nguyên liệu nâng cấp Thành công
 • 40 Hỏa Phụng Tinh Hoa.
 • 200 Thái Nhất Lệnh.
01 vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân +0
 • 80 Hỏa Phụng Tinh Hoa.
 • 400 Thái Nhất Lệnh.
01 vũ khí Hỏa Phụng Nguyên Soái +0

CẬP NHẬT THUỘC TÍNH HỖ TRỢ CỦA TRANG BỊ HỎA PHỤNG

Để nhân sĩ có thể nắm rõ hơn về loại trang bị mới này, Bổn Trang xin công bố dòng thuộc tính ẩn cuối cùng - thuộc tính hỗ trợ hệ phái. Chi tiết như sau:

Trang Bị Thuộc tính
Tướng Quân Thuộc tính ẩn:
* Công Kích Nội Công + 65%(Tăng từ 45% => 65%)
Thuộc tính cuối:
* Tăng Sinh Lực + 30.000
* Sát Thương Bạo Kích + 150
Nguyên Soái Thuộc tính cuối:
* Tăng Sinh Lực + 30.000
* Sát Thương Bạo Kích + 150

Hỏa Phung Tướng Quân - Nguyên Soái là một loại trang bị hoàn toàn mới với uy lực kinh hồn vừa xuất hiện tại chốn Võ Lâm Truyền Kỳ II. Tuy nhiên, để có thể phát huy trọn vẹn sức mạnh, nhân sĩ cần phải có thêm vũ khí Hỏa Phụng đi kèm. Chính vì vậy, với công thức nâng cấp sau sẽ là cơ hội để nhân sĩ sớm đạt được ý nguyện, dễ dàng chinh phục đỉnh cao võ học.

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật phải có quân hàm Tướng Quân hoặc Nguyên Soái.
 • Nhân vật phải có 800.000 công trạng trở lên.
 • Đã có vũ khí Hỏa Phụng Tướng (Soái) sơ cấp.

Các công thức nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng

Nâng cấp Hỏa Phụng Tướng Quân sơ cấp lên trung cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân +7 trở lên trên người.
 • 20 Thiên Cang Lệnh.
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 250 Thái Nhất Lệnh.
Nâng cấp Hỏa Phụng Tướng Quân trung cấp lên cao cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân trung cấp +7 trở lên.
 • 25 Thiên Cang Lệnh.
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 200 Thái Nhất Lệnh.
 • 03 Hoang Hỏa Chi Tâm.
Nâng cấp Hỏa Phụng Nguyên Soái sơ cấp lên trung cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Hỏa Phụng Nguyên Soái +7 trở lên trên người.
 • 30 Thiên Cang Lệnh.
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 350 Thái Nhất Lệnh.
Nâng cấp Hỏa Phụng Nguyên Soái trung cấp lên cao cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Hỏa Phụng Nguyên Soái trung cấp +7 trở lên.
 • 40 Thiên Cang Lệnh.
 • 60 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 400 Thái Nhất Lệnh.
 • 06 Hoang Hỏa Chi Tâm.