Ra mắt Khu Vực Bang Hội và Tín Vật Bang Hội

Tín Vật Bang Hội 1 trong những vật phẩm đại diễn cho sự Phát Triển và Hưng Thịnh của 1 bang hội. Bên cạnh đó nó còn thể hiện sự đoàn kết của cả 1 tập thể Bang Hội Để sở hữu được tín vật bang hội quý bang cần thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Thời gian & nội dung tính năng

  • Thời gian: 17h30 05/02/2021.
  • Nội dung: Ra Mắt Khu Vực Bang Hội và Tín Vật Bang Hội.

Hướng Dẫn Mở Khu Vực Bang và Nhận Tín Vật Bang Hội